Op donderdag 26 mei is tijdens een feestelijke bijeenkomst door verschillende belanghebbende partijen een intentieverklaring voor het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen ondertekend. Het Keurmerk Veilig Ondernemen, ook wel bekend als KVO, wordt enkel verstrekt aan bedrijventerreinen waar ondernemers zich actief bezig houden en samenwerken om het bedrijventerrein veilig, schoon en heel te houden.

De feestelijke bijeenkomst vond plaats bij D.J. Middelkoop aan de Lireweg. Partijen die meewerken aan het opzetten van een veilig, schoon en heel businesspark en de intentieverklaring hebben ondertekend zijn de gemeente Haarlemmermeer, Parkmanagement, Vereniging Parkmanagement Businesspark Nieuw-Vennep Zuid, Politie, Brandweer en MKB Nederland.

Met het ondertekenen van de verklaring is een belangrijke eerste stap in het KVO-proces gezet. Het uitvoeren van een veiligheidsanalyse bestaande uit o.a. een nulmeting, een schouw en incidentencijfers van politie en brandweer is de eerst volgende stap in het vervolgproces.

Onveiligheid is een gemeenschappelijk probleem waar alleen iets aan gedaan kan worden wanneer er wordt samengewerkt. De gemeente Haarlemmermeer heeft om die reden de wens geuit eventuele problemen in een vroeg stadium te tackelen en direct de samenwerking te zoeken. Gemeente en partners hopen met het KVO certificaat het ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van het businesspark te verbeteren.