De gemeente Haarlemmermeer kampt met een nijpend ruimtegebrek voor huizen en bedrijven. Ondernemers in de gemeente maken zich grote zorgen over die beperkte ruimte voor groei en op initiatief van het Businesspark Nieuw Vennep-Zuid gaan ondernemers onderzoeken waar toch ruimte gecreëerd kan worden. Het initiatief heeft geleid tot een eerste brainstormsessie met een vijftiental ondernemers uit Haarlemmermeer op donderdag 25 november. Uiteindelijk willen de ondernemers hun ideeën en oplossingen begin volgend jaar aanbieden aan het College van B&W van de gemeente Haarlemmermeer. 

Het initiatief van Thomas Hendriksen, voorzitter Businesspark Nieuw Vennep-Zuid ligt in het verlengde van de oproep op 30 september van de VVD gemeenteraadsfractie van Haarlemmermeer om ‘Ruimte met ruimte’ te maken. De fractie roept in een motie het College van B&W op om open te staan voor nieuwe, onorthodoxe oplossingen om fysieke ruimte en ruimte in regelgeving te creëren. Dat moet ertoe bijdragen dat in de gemeente toch mogelijkheden ontstaan voor meer woningen en bedrijvigheid. Deze motie ‘Maak Ruimte met Ruimte: ruimte creëren door ruimte in regelgeving te maken’ vraagt het College in het eerst kwartaal van 2022 met ideeën en initiatieven komen.

De betrokken ondernemers hebben die oproep direct ter harte genomen. Bij de eerste brainstormsessie op 25 november bij Korton Group op het bedrijventerrein werden diverse mogelijkheden besproken. Functiemenging, stapelen van woningen op bedrijven, meervoudig gebruik: er zijn van oplossingen denkbaar die nu nog vaak op belemmerende regelgeving stuiten. Ook in het doordacht verruimen van de regels is volgens de ondernemers winst te boeken in beschikbaar komende locaties en mogelijkheden. 

De brainstormsessie krijgt in januari een vervolg, waarschijnlijk in digitale vorm vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.