Niet meer afhankelijk van het overbelaste energienet en lagere stroomtarieven

Businesspark Nieuw-Vennep Zuid wil energiecoöperatie oprichten

Nederland is bezig met de energietransitie. Inmiddels is wel duidelijk dat het hier en daar begint te kraken. Het landelijke energienet raakt nu al overbelast en kan de toenemende vraag naar elektriciteit en de steeds grotere instroom van lokaal opgewekte energie nauwelijks aan. En dan moet de echte elektrificering nog beginnen. Businesspark Nieuw-Vennep Zuid onderzoekt de mogelijkheden van een eigen energiecoöperatie, waarmee we de problemen van het landelijke net kunnen omzeilen en de stroomtarieven laag kunnen houden. Zo leveren we ook een belangrijke bijdrage aan de verdere verduurzaming van het park. 

Er wordt vaart gemaakt met elektrificering. Alle nieuwe personenauto’s die in 2030 op de markt komen, moeten bijvoorbeeld 100% elektrisch zijn. “Toch zien we nu al dat we tegen grenzen aanlopen”, zegt Peter Bokhorst, die als bestuurslid van Businesspark Nieuw-Vennep Zuid de portefeuille Duurzaamheid beheert. “Zo is het al niet meer vanzelfsprekend dat bedrijven die zich op een nieuwe locatie vestigen, de elektriciteitscapaciteit kunnen afnemen die ze nodig hebben. Ook bij woningbouwprojecten is soms wel voldoende capaciteit voor de huizen, maar niet voor de voorzieningen in de wijk. Dus moeten we kijken naar andere oplossingen.”

Lokaal opwekken, lokaal gebruiken

Businesspark Nieuw-Vennep Zuid bekijkt al enige tijd de mogelijkheden om zelf op en om het park (meer) lokale energie op te wekken en die ook lokaal te gebruiken. Peter: “We kunnen hier genoeg capaciteit opwekken voor de totale behoefte van alle ondernemingen op het park. Dan is het vervolgens een kwestie van slim verdelen. Mijn bedrijf Meerland Bouw heeft veel zonnepanelen, die nu bijvoorbeeld tot half tien energie opleveren. Wij hebben maar tot vier of vijf uur in de middag volop elektriciteit nodig. Nu wordt die overcapaciteit teruggeleverd aan het landelijke net. Het is veel logischer en kostenefficiënter om de elektriciteit die wij niet gebruiken, door te leveren aan collega-bedrijven die ’s avonds actief zijn of om het lokaal op te slaan. Dat scheelt ook aanzienlijk in de stroomtarieven. En je hebt geen last van de congestie op het landelijke net.”

Hoe staat het project er nu voor? 

“Op dit moment voeren we gesprekken met energiemaatschappijen om te bepalen wie de beste partner is voor dit traject. We hebben ook een kijkje in de keuken gekregen bij energiecoöperaties op andere bedrijventerreinen, die al een werkende en succesvolle lokale samenwerking hebben opgezet. En we zijn in gesprek met de overheden over de wet- en regelgeving en het vergunningentraject: wat mag wel, wat mag niet. Kunnen we ook windmolens plaatsen? Is het technisch mogelijk om een groot batterijsysteem te plaatsen en hebben we daar ruimte voor?”

Ondertussen zijn Peter en de medebestuursleden aan het inventariseren welke ondernemers op het businesspark interesse hebben voor deelname en ook (of meer) zonnepanelen willen plaatsen. “De businesscase van zonnepanelen is inmiddels zeer gunstig. De panelen worden steeds efficiënter, dus de terugverdientijd wordt ook steeds korter. En de panelen zijn nu lichter, daken die eerder misschien constructief niet geschikt waren, zijn dat nu wel. Bovendien kunnen daken versterkt worden, ook daar kunnen we elkaar als ondernemers in ondersteunen.”

Wat vragen we van de ondernemers op het businesspark? 

Er wordt al veel opgewekt op Businesspark Nieuw-Vennep Zuid, maar dat kan nog veel meer. Er is op de daken nog voldoende ruimte voor extra panelen. “Het zou mooi zijn als ondernemers de intentie uitspreken om zich aan te sluiten bij de energiecoöperatie. Dat verplicht tot niets, maar dat stelt ons in staat om een reële businesscase op te stellen en de beste energiepartner te selecteren. Dan zijn we binnen afzienbare termijn niet meer afhankelijk van het overbelaste landelijke energienet en kunnen we onze stroomtarieven verlagen. Bovendien zetten we dan een serieuze stap in de verdere verduurzaming van ons businesspark. We willen het beste businesspark van Nederland worden, dan hoort dit daar zeker bij.”