Architectuur

Nog voor het oprijden van het businesspark wordt duidelijk dat een hoge ruimtelijke kwaliteit en een grote functionele samenhang is gerealiseerd.

Stockley Park in Engeland

Het park heeft een totaal oppervlak van 54 hectare. Het basisontwerp voor dit businesspark is het Stockley Park in Engeland. Kenmerkend voor het park is het geconcentreerde groen en de clustering van bedrijven in twaalf ‘kamers’. Er is geen groen langs de ontsluitingen geplaatst om te voorkomen dat daar auto’s in worden geparkeerd. Om die reden is het groen geconcentreerd in het centraal gelegen Vliegerpark.

De schanskorven, groene wanden en de rode muur langs de N207 voorkomen zicht op rommel van bedrijven. Daarnaast heeft de rode wand als functie alle kantoor- en bedrijfsruimten aan elkaar te verbinden. Het aaneensluiten van bedrijfspanden is een stedenbouwkundig uitgangspunt, bedoeld om versnippering tegen te gaan.

Rode muur

De bedrijven aan de zijde van de rode muur zijn verplicht deze 7,5 meter hoge muur in hun ontwerp te integreren. Hierdoor worden spectaculaire gebouwen ontwikkeld. Vanaf de bouwdelen die boven de wand uitsteken heeft met prachtig uitzicht. Als compensatie voor de duurdere grond aan deze kant van het park is een 50-50 verhouding tussen kantoor en bedrijfspand toegestaan. Achterin het park is deze verhouding 70-30.

De kracht van het businesspark is dat de bedrijvenfuncties gestapeld zijn. Bijvoorbeeld de bedrijfshal op de begane grond, de kantine op de 1e verdieping, de kantoren op de 2e verdieping en parkeren op het dak. Het stapelen van deze functies komt oorspronkelijk uit Duitsland.

Enthousiasme

Elk gebouw op het park is met enthousiasme tot stand gekomen. Het enthousiasmeren van de mensen voor hun eigen gebouw door bijvoorbeeld referentie is een belangrijk item. Door mensen te enthousiasmeren en te betrekken bij het proces ziet men in wat voor toegevoegde waarde een gebouw heeft. Daardoor is men vaak bereid hoogwaardigere kwaliteit toe te passen waardoor betere gebouwen tot stand komen, welke beter te onderhouden en te verhuren zijn.

De hoge kwaliteit van de gebouwen is mede tot stand gekomen doordat ook de gemeente bij de bouw van elk gebouw betrokken is. Een stedenbouwkundige en een coördinerend architect hebben deelgenomen aan het proces. Op basis van een schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp krijgen kopers grond aangewezen. Uiteraard wordt in het beeldkwaliteitplan geëist dat betrokken architecten ingeschreven zijn bij het register.

Opmerkelijk is de hoogte van de gebouwen. Langs de rode muur mogen de gebouwen 25 meter hoog zijn, aan de kant van de Hoofdvaart en de kantoorvilla’s mag dit maximaal 18 meter zijn. Voor dat laatste is gekozen zodat het park beter aansluit bij de omgeving.

Wat natuurlijk ook bijdraagt aan het karakter van het businesspark zijn de gebruikte materialen. Met Mario Botta als inspiratiebron is gekozen voor veel bakstenen. Naast het tijdloze uiterlijk behoeft dit materiaal gering onderhoud.