Veiligheid is een van de speerpunten van het Businesspark Nieuw-Vennep Zuid. Cameratoezicht levert een belangrijke bijdrage aan de bewaking en beveiliging van het bedrijventerrein inclusief de openbare ruimte die erbij hoort. Daarbij is het wel belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt met de gemeente over verantwoordelijkheden, privacybescherming en opvolging van het cameratoezicht. Met de ondertekening van het convenant cameratoezicht hebben gemeente Haarlemmermeer en Businesspark Nieuw-Vennep Zuid de samenwerking voor in ieder geval vijf jaar vastgelegd. 

Het convenant werd op 7 juni 2022 ondertekend door burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer en Rob Middelkoop, bestuurslid Veiligheid van de Vereniging van Eigenaren van Businesspark Nieuw-Vennep Zuid.

Wie is verantwoordelijk? 

“Veiligheid is een gezamenlijke inspanning”, zegt Rob Middelkoop, bestuurslid Veiligheid van Businesspark Nieuw-Vennep Zuid. “We hebben al jaren het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor Bedrijventerreinen. Cameratoezicht is daarbij een belangrijk middel. De beveiligingscamera’s van de ondernemers op ons park kunnen een wezenlijke rol hierin spelen. Maar dan moet dat wel goed geregeld zijn. Wat breng je in beeld en wat niet? Wie is verantwoordelijk voor de opslag van beelden, de opvolging, de gegevensverwerking? We zijn erg blij dat we de samenwerking met de gemeente en de afbakening van verantwoordelijkheden nu officieel hebben vastgelegd.”

Cameraprotocol

Behalve het convenant is er ook een cameraprotocol opgesteld voor Businesspark Nieuw-Vennep Zuid. Hierin zijn de richtlijnen opgenomen voor het cameratoezicht in het algemeen en voor de inzet van beveiligingscamera’s in de openbare ruimte van het bedrijventerrein. Het protocol voldoet aan de wet- en regelgeving. Voor vragen over convenant en protocol kunt u contact opnemen met het parkmanagement