Steeds meer MKB’ers worden geconfronteerd met online dreigingen, voornamelijk omdat ze vaak minder uitgebreide beveiligingsmaatregelen hebben. Deze bedrijven kunnen daardoor gemakkelijkere doelwitten worden. In deze blog behandelen we de belangrijkste problemen en geven we tips over hoe je jouw bedrijfseigendommen effectief kunt beschermen. Door de verschuiving naar thuiswerken ontstaan er nieuwe veiligheidsuitdagingen. Veel bedrijfsnetwerken zijn nog onvoldoende voorbereid op deze verandering, wat het belang van een doordacht cybersecuritybeleid benadrukt.

Ransomware
Ransomware-aanvallen, waarbij cybercriminelen data ‘gijzelen’, vormen een groeiende bedreiging. Deze criminelen hanteren methodes, zoals Ransomware-as-a-Service (RaaS) – een soort digitale gijzelingstool, die zelfs door mensen zonder technische kennis kan worden gebruikt om bedrijven losgeld te laten betalen.

Technische en organisatorische stappen
Om bedrijfsnetwerken te beschermen tegen cyberaanvallen moeten zowel technische als organisatorische stappen genomen worden. Technische stappen zijn bijvoorbeeld: het up-to-date houden van software, back-ups maken van bestanden, gegevens versleutelen, netwerken indelen in verschillende segmenten en een Endpoint Detection and Response (EDR) antivirus oplossing installeren. Maar ook, het gebruiken van sterke, unieke wachtwoorden en Multi-Factor Authenticatie (MFA). Dat is een methode om de authenticiteit van een gebruiker op meer dan één manier te verifiëren. Organisatorische stappen gaan meer over regels en procedures, zoals: een rampherstelplan maken, bepalen wie toegang heeft tot welke gegevens en diensten en strenge regels opstellen voor wanneer mensen beginnen of stoppen met werken bij de organisatie. Door deze stappen te combineren, zijn bedrijven beter beschermd.

Cyberbewustzijn
Wat we echter niet mogen vergeten is de menselijke factor. Een groot deel van de aanvallen en data security incidenten vindt plaats door menselijk handelen, meestal gebeurt dat onbewust.

Maatregelen, zoals het simuleren van phishing-aanvallen en het voeren van bewustwordingscampagnes over gevaren, kunnen al een grote impact hebben. Met gerichte trainingen kunnen medewerkers leren hoe ze bedreigingen kunnen herkennen en stoppen.

Conclusie
In een tijd waarin cybercriminaliteit slimmer wordt, is het van groot belang dat bedrijven actief maatregelen nemen om hun netwerken en gegevens te beschermen. Dit betekent dat het bewustzijn onder medewerkers vergroot moet worden, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd moeten worden en actueel inzicht nodig is in de laatste trends op het gebied van cyber security. Hierdoor wordt het risico op succesvolle aanvallen verminderd en worden veiligheidsmaatregelen versterkt.

Mikel Warbie, Cyber Security Specialist bij CaptureTech