DICE: een innovatief project voor een groener businesspark

Voor een duurzaam, toekomstbestendig businesspark

Werken aan de toekomst van ons businesspark

Businesspark Nieuw-Vennep Zuid staat voor leefbaarheid en veiligheid. Als we naar de toekomst kijken, moeten we hier een dimensie aan toevoegen: duurzaamheid.

De energietransitie is in de toekomstbestendigheid van businessparken een belangrijk thema en dat belang gaat alleen maar toenemen. Als koploper in de regio willen we ook op dit onderwerp de toon zetten. We bijten daarom de kop af met DICE.

Wat is DICE?

De Dienst Collectieve Energieprojecten, ofwel DICE, is een project dat is georganiseerd door een consortium bestaande uit CCS Energie-Advies, TNO, Hogeschool Saxion, Stichting CLOK, IVBB en MapGear. In dit project gaan we op zoek naar verduurzamingsmogelijkheden binnen ons businesspark. Waar liggen de kansen, wat is haalbaar, wat is (ook financieel gezien) realistisch?

Het project resulteert in concreet advies waarmee we samen met eigenaars en bewoners ons park leefbaarder en toekomstbestendiger kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de lokale opwek van zonne-energie, betere isolatie, inzet van warmtepompen, implementatie van een smart grid en gebruik van led-verlichting.

Er zijn slechts twee businessparken in Nederland uitgenodigd om deel te nemen. Wij zijn ontzettend trots dat wij er een van zijn.

De energietransitie kunnen we niet alleen voltooien. We zijn dan ook blij met de assistentie van procesbegeleider Ed Nieuwenhuizen.

De energietransitie: waarom verduurzamen?

Nederland heeft een van de meest concurrerende economieën van de wereld. Om deze ook toekomstbestendig te maken, werken we aan verduurzaming.

In Nederland hebben het bedrijfsleven (VNO-NCW) en overheden afgesproken de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen aan te pakken. We gaan naar een circulaire economie, waarin we materiaal zoveel mogelijk hergebruiken. En in 2050 willen we helemaal geen CO2 meer uitstoten, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs.

Door verduurzaming vroegtijdig op te pakken, zorgen we ervoor dat economische kansen maximaal benut worden. Zo zorgen we samen dat we tegen minimale kosten en met het hoogste rendement de energietransitie doorkomen. Dat doen we bijvoorbeeld vanuit het organiserend vermogen van onze Vereniging Businesspark Nieuw-Vennep Zuid en deelname in projecten zoals DICE.

Even voorstellen: Ed Nieuwenhuizen

Ik ben Ed Nieuwenhuizen. Vanuit mijn bedrijf Bogor Advies ondersteun ik ondernemers en overheden als procesbegeleider toekomstbestendige werklocaties. De komende periode zullen we elkaar tegenkomen in het kader van DICE.

Sinds een aantal jaar werk ik samen met ondernemers en instellingen om vastgoed en ondernemingen te verduurzamen. Niet alleen omdat het ‘moet’, maar ook om kostenbesparingen te realiseren en vastgoedwaarde te creëren.

Ik doe dat omdat ik geloof (en ik ben econoom) dat economische groei ten koste van onze omgeving en onze bronnen niet houdbaar is. Thuis werk en leef ik al jaren duurzaam. Zonnepanelen, isolatie, elektrisch rijden…

Samen met jullie hoop ik dat we ook voor het businesspark kunnen werken aan een passende, concrete strategie om te verduurzamen. Zo blijft het park wat het altijd al is geweest: een koploper met een actieve gemeenschap die klaar is voor de toekomst!

Wie doen er al mee?

Deze ondernemers hebben duurzaamheid op hun vizier en hebben zich inmiddels aangemeld voor deelname aan DICE.

De innovatieve visie van ons businesspark, versterkt door deelname aan het DICE-project, is één van de vele redenen die het park zo uniek maken. Met dit project dragen we bij aan een duurzame, fijne, veilige en representatieve werkplek voor de ondernemer en zijn team.

Rob Middelkoop, ‎D.J. Middelkoop & Zn.

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met duurzaamheidseisen vanuit opdrachtgevers en de overheid. Daarom zijn we geïnteresseerd in het DICE-project, omdat we inzicht kunnen krijgen in de wijzen waarop wij als bedrijf onze duurzaamheid kunnen verbeteren. Wij hopen dan ook dat we dankzij onze deelname afgewogen beslissingen kunnen nemen.

René Wijntjes, Bierman B.V.

Verduurzaming ligt mij persoonlijk nauw aan het hart, maar als ondernemer kijk ik ook kritisch naar de mogelijke besparingen die verduurzaming oplevert – denk aan (het vroegtijdig vervangen van) apparatuur met een lager energieverbruik of verlichting aangestuurd door bewegingssensoren. Het is daarom goed dat we met DICE samen bepalen hoe we als park verantwoord groener kunnen worden.

Niels Piersma, Piersma B.V.

Doet u mee?

We starten in april 2021 met workshopsessies om inzicht te bieden in de ambities voor het businesspark, om informatie te delen en om het proces verder in kaart te brengen. De eerste sessie zal worden gehouden op 26 april, 2021 van 16:00 tot 17:00. Wilt u deelnemen? Neem dan contact op met Ed. Meer inhoudelijke informatie over DICE kunt u ook terugvinden op deze projectpagina.

 

Benieuwd naar de laatse berichten rondom DICE in de media? Lees het laatste persbericht hier.