Duurzaam businesspark

Businesspark Nieuw-Vennep Zuid staat voor leefbaarheid en veiligheid. Als we naar de toekomst kijken, moeten we hier een dimensie aan toevoegen: duurzaamheid. De energietransitie is in de toekomstbestendigheid van businessparken een belangrijk thema en dat belang gaat alleen maar toenemen. Als koploper in de regio willen we ook op dit onderwerp de toon zetten. We bijten daarom de kop af met DICE.

Ik doe mee!

WAT IS DICE?

De Dienst Collectieve Energieprojecten, ofwel DICE, is een project dat is georganiseerd door een consortium bestaande uit CCS Energie-Advies, TNO, Hogeschool Saxion, Stichting CLOK, IVBB en MapGear. In dit project gaan we op zoek naar verduurzamingsmogelijkheden binnen ons businesspark. Waar liggen de kansen, wat is haalbaar, wat is (ook financieel gezien) realistisch?

Het project resulteert in concreet advies waarmee we samen met eigenaars en bewoners ons park leefbaarder en toekomstbestendiger kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de lokale opwek van zonne-energie, betere isolatie, inzet van warmtepompen, implementatie van een smart grid en gebruik van led-verlichting.

WAAROM

VERDUURZAMEN?

Nederland heeft een van de meest concurrerende economieën van de wereld. Om deze ook toekomstbestendig te maken, werken we aan verduurzaming. In Nederland hebben het bedrijfsleven (VNO-NCW) en overheden afgesproken de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen aan te pakken. We gaan naar een circulaire economie, waarin we materiaal zoveel mogelijk hergebruiken. En in 2050 willen we helemaal geen CO2 meer uitstoten, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Door verduurzaming vroegtijdig op te pakken, zorgen we ervoor dat economische kansen maximaal benut worden. Zo zorgen we samen dat we tegen minimale kosten en met het hoogste rendement de energietransitie doorkomen. Dat doen we bijvoorbeeld vanuit het organiserend vermogen van onze Vereniging Businesspark Nieuw-Vennep Zuid en deelname in projecten zoals DICE.

Algemene presentatie DICE

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2021 hebben wij een presentatie gehouden over de voortgang van het project Dienst Collectieve Energieprojecten (DICE) dat die zomer van start was gegaan. Deze presentatie kunt u terugkijken via de onderstaande link.

Bekijk presentatie

Energie Potentieel Scan

In augustus 2021 is een Energie Potentieel Scan uitgevoerd voor het gehele bedrijventerrein. Dit geeft een globaal beeld van het totale energieverbruik op het terrein en van de mogelijkheid om zelf duurzame energie op te wekken.

Bekijk EPS
De innovatieve visie van ons businesspark, versterkt door deelname aan het DICE-project, is één van de vele redenen die het park zo uniek maken. Met dit project dragen we bij aan een duurzame, fijne, veilige en representatieve werkplek voor de ondernemer en zijn team.
Rob Middelkoop, D.J. Middelkoop & Zn.
Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met duurzaamheidseisen vanuit opdrachtgevers en de overheid. Daarom zijn we geïnteresseerd in het DICE-project, omdat we inzicht kunnen krijgen in de wijzen waarop wij als bedrijf onze duurzaamheid kunnen verbeteren. Wij hopen dan ook dat we dankzij onze deelname afgewogen beslissingen kunnen nemen.
René Wijntjes, Bierman B.V.
Verduurzaming ligt mij persoonlijk nauw aan het hart, maar als ondernemer kijk ik ook kritisch naar de mogelijke besparingen die verduurzaming oplevert – denk aan (het vroegtijdig vervangen van) apparatuur met een lager energieverbruik of verlichting aangestuurd door bewegingssensoren. Het is daarom goed dat we met DICE samen bepalen hoe we als park verantwoord groener kunnen worden.
Niels Piersma, Piersma B.V.

KOSTENLOOS DEELNEMEN?

Om het project nu verder op te schalen over het gehele bedrijventerrein en het proces te versnellen willen we graag een oproep doen aan de ondernemers van Nieuw-Vennep Zuid om contact met ons op te nemen voor een energieonderzoek. Tijdens dit onderzoek zal een energie-inventarisatie worden uitgevoerd van het pand, zullen we de energieverbruiken in kaart brengen en de mogelijkheden bekijken om zo goed mogelijk aan te sluiten bij lopende initiatieven. Het DICE-project ondersteunt deze activiteit, dus voor de ondernemers is het energieonderzoek kosteloos. Dit onderzoek op uw locatie zal weinig van uw tijd en aandacht in beslag nemen. Om het bezoek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u ter voorbereiding uw energieverbruiksgegevens bij de hand te hebben. Wij zullen vanzelfsprekend vertrouwelijk omgaan met uw data.

U kunt ons ook machtigen om uw energiegegevens op te vragen bij uw energiebedrijf. Download deze machtigingsformulieren voor energieleverancier en netbeheerder en stuur deze ons toe.

U kunt daarnaast altijd contact met ons opnemen over energievraagstukken. Immers, ons doel is om samen met jullie het bedrijventerrein op een toekomstbestendige manier te verduurzamen.

ED NIEUWENHUIZEN

Procesbegeleider DICE Parkmanagementvereniging Nieuw-Vennep Zuid
Email: ehjnieuwenhuizen@gmail.com
Mobiel: 06-12506717
(Voor overige vragen over het duurzaamheidsproject)

Maak kennis

STEF LOMANS

Consultant bij CCS energie-advies
Email: lomans@ccsenergieadvies.nl

Maak kennis

HANS MEIJER

Consultant bij CCS energie-advies
Email: meijer@ccsenergieadvies.nl
Mobiel: 06-21551240

Maak kennis