Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van. Vereinging Parkmanagement Bedrijvenpark Nieuw Vennep Zuid®. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vereinging Parkmanagement Bedrijvenpark Nieuw Vennep Zuid®. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Vereinging Parkmanagement Bedrijvenpark Nieuw Vennep Zuid® met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Park concepts® behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Vereinging Parkmanagement Bedrijvenpark Nieuw Vennep Zuid® alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is het niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Vereinging Parkmanagement Bedrijvenpark Nieuw Vennep Zuid®  die geen eigendom zijn van Vereinging Parkmanagement Bedrijvenpark Nieuw Vennep Zuid®  maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Vereinging Parkmanagement Bedrijvenpark Nieuw Vennep Zuid® uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Vereinging Parkmanagement Bedrijvenpark Nieuw Vennep Zuid® worden onderhouden wordt afgewezen.

Vereinging Parkmanagement Bedrijvenpark Nieuw Vennep Zuid® sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.