Rob Middelkoop, eigenaar van D.J. Middelkoop & Zn. is toegetreden tot het bestuur van Businesspark Nieuw-Vennep Zuid. Reden om hem aan de tand te voelen over zijn ambities en plannen. Wij interviewden hem in zijn kantoor aan de Lireweg.

Rob, sinds kort ben jij toegetreden tot het bestuur. Waarom?
“Omdat ik gevraagd ben voor de functie ten aanzien van de portefeuille ‘Veiligheid & Beveiliging’; een functie waarin ik ook in mijn bedrijf veel mee van doen heb. Wij draaien hier 24-uurs diensten en veiligheid van zowel onze mensen als onze goederen zijn van cruciaal belang voor het functioneren van onze organisatie. We zijn op de hoogte van de meest recente wet-en regelgeving alsook ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en beveiliging. Deze kennis neem ik mee in de bestuurskamer.”

Hoe lang heb je nagedacht over het aan dan niet aannemen van de functie?
Ik heb er een nacht over geslapen. We hebben zelf een grote groei meegemaakt met het bedrijf, met alle dynamiek van dien. Ik moest bedenken of ik de tijd kon vrijmaken om waardevol te kunnen zijn binnen het bestuur. Ik hou niet van zaken half doen. Met een andere portefeuille had ik het overigens niet gedaan. Maar dit onderwerp ligt in lijn met hetgeen bij ons dagelijks speelt binnen de organisatie. De kennis die ik heb, neem ik mee in het belang van het park.

Wat zijn je ambities?
Ten eerste ga ik mij hard maken voor meer betrokkenheid van de leden. Iedereen draagt financieel bij en heeft dus een belang bij de visie van het park en de acties die daaruit voortvloeien. Heel graag wil ik met overige leden sparren hierover en waardevolle inpunt verzamelen om het park nog aantrekkelijker te maken.
Ten tweede ga ik voortborduren op de technieken die we reeds hebben, zoals onze intelligente camera’s. Willen dat totale park inzichtelijk is. Sterker nog, we willen graag dat andere parken aansluiten op ons veiligheidsbeleid, zodat we een integrale veilige omgeving kunnen creëren. Het zou heel mooi zijn wanneer onze bewoners vanuit hun eigen beveiligingsomgeving een schil vormen waarin we deze omgeving optimaal kunnen bewaken.

Wat ga jij doen om dit park aantrekkelijk te houden?
Als bestuur willen wij ervoor zorgen dat ons vastgoed waarde behoud door te investeren in duurzaamheid, infra, ontsluitingen en OV. Niet door loze kreten te roepen, maar door anderen te laten zien wat we hebben en wat we doen, bijvoorbeeld op een manier zoals de bijeenkomst over onze zonnepanelen op 21 juni as. Daarnaast moet groen en grijs er strak uitzien, dus we willen de uniformiteit in uitstraling behouden. Hiermee moet het park aantrekkelijk blijven voor zowel gevestigde als potentiële leden.

Wat doen jullie voor de leden om te kunnen voorzien in behoeftes?
Horeca is een grote wens van het bestuur; een ‘eigen’ horecagelegenheid hier op het park waarvan bewoners gebruik kunnen maken. Nu moeten we dat steeds buiten het park zoeken. De reden dat dit zo lang duurt is omdat we uit een laagconjunctuur komen. Om horeca rendabel te maken, heb je veel klanten nodig, dat betekent dus veel bewoners. Inmiddels zien we veel meer reuring; meer leven. Daarmee zien we ook meer geïnteresseerden voor een horeca concept. Hetzelfde geldt overigens voor andere initiatieven. We willen graag een park waarin de balans tussen werken en ontspanning goed is.
Ik merk ook dat netwerkbijeenkomsten heel goed bijdragen in het ophalen van behoeftes en delen van ervaringen, zoals bijvoorbeeld de parkborrels. En ik hoop toe te gaan naar een situatie waarin mensen veelvuldig gebruik maken van de NVZ app die we hebben, dus bij dezen nogmaals de oproep [lacht].