‘Martin en Fred moeten terug!’ Dat was een van de stellingen tijdens het Lagerhuisdebat op 7 december jl. in Hoofddorp, waar ondernemers en politiek met elkaar in discussie gingen over de ruimte in de gemeente Haarlemmermeer. Waar vinden we de ruimte om te bouwen? Hoe voorkomen we dat de gemeente op slot gaat voor nieuwe woningen en bedrijvigheid? Het werd een veelbewogen én constructieve discussie.

Aan alle kanten wordt een beroep gedaan op de beschikbare ruimte in de gemeente Haarlemmermeer. Daarbij lijkt het soms of ondernemers en gemeente recht tegenover elkaar staan. De één wil bouwen, de ander lijkt voortdurend op de rem te staan. Die tegenstelling is er niet. Dat bleek eind 2021 al toen de motie Ruimte voor Ruimte, die opriep om creatiever en flexibeler om te gaan met de bestaande ruimte, raadsbreed werd aangenomen. Dat bleek opnieuw tijdens het Lagerhuisdebat op woensdag 7 december 2022 bij Novotel Hoofddorp. Daar kwamen, op initiatief van ondernemers uit Haarlemmermeer, zo’n 50 deelnemers uit bedrijfsleven en de politiek (vrijwel alle raadsfracties) bijeen om knelpunten en kansen te bespreken.

Veel ambitie om drempels te overwinnen

De zeer geanimeerde discussie stond onder leiding van Ilknur Dönmez, voormalig Hoofd Economische Zaken en Luchthavenzaken bij de gemeente Haarlemmermeer en nu MT-lid Directie Ondernemingsklimaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bij zeven stellingen konden deelnemers hun voorkeur kenbaar maken en argumenten aandragen om anderen te overtuigen. De interactieve sessie maakte in ieder geval duidelijk dat het gebrek aan ruimte als een gezamenlijke uitdaging wordt gevoeld en dat er veel ambitie is om samen te werken en drempels te overwinnen.

Thomas Hendriksen, voorzitter van Businesspark Nieuw-Vennep Zuid, is samen met een kernteam van ondernemers in Haarlemmermeer initiatiefnemer van het Lagerhuisdebat: “Het was een zeer geanimeerd en constructief debat. Als je zo open met elkaar in gesprek gaat, zie je direct dat we feitelijk allemaal aan dezelfde kar trekken. Iedereen uiteraard vanuit zijn eigen rol en belangen, maar allemaal met de wil om de ruimte met elkaar te vinden. Zo’n debat helpt zeker om elkaar beter te begrijpen en de samenwerking te versterken.”

‘Laten we het regelen’

Deelnemers moesten zich tijdens het debat uitspreken over stellingen als ‘Het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) biedt kansen’, ‘Verdichten en uitbreiden van bedrijventerreinen is een must’ en ‘Gemeente Haarlemmermeer moet kiezen: stad of platteland’. Knelpunten zijn vaak wet- en regelgeving, waar de ruimte voor creativiteit en flexibiliteit beperkt is. Er wordt ook een groot tekort aan bedrijfsterreinen ervaren voor lokale ondernemers die eigen pand willen realiseren. Geregeld blijkt ook de communicatie een sta-in-de-weg. Vandaar de stelling ‘Martin en Fred moeten terug!’. Ondernemers ervaren de communicatie met de gemeente soms als een abstract, onpersoonlijk en langdurig proces. Ze missen vroegere ambtenaren als Martin en Fred, waarmee je een half uurtje kon sparren, met de ellebogen op tafel. Het tegenargument dat beslissingen niet moeten afhangen van personen en willekeur, kon ook breed op instemming rekenen. “Belangrijker is dat met name de nee-cultuur verandert”, aldus een vertegenwoordiger van de politiek. “Zet die knop om. Als we gezamenlijk iets willen, laten we dan zorgen dat we het regelen.”

De stellingen en stemmingen worden komende tijd nader toegelicht op de LinkedIn-pagina van Businesspark Nieuw-Vennep Zuid.

Uitkomsten van het debat

 • Stelling 1: Werken is belangrijker dan wonen
  Stemming Lagerhuisdebat:  ca. 55% eens met de stelling, 45% oneens
 • Stelling 2: Verdichten en uitbreiden van bedrijventerreinen zijn een must
  Stemming Lagerhuisdebat:  ca. 90% eens met de stelling, 10% oneens
 • Stelling 3: Martin en Fred moeten terug!
  Stemming Lagerhuisdebat: 85% eens, 15% oneens (aanvankelijk 95% eens, 5% oneens)
 • Stelling 4: Als gemeente Haarlemmermeer moeten we kiezen: stad of platteland
  Stemming Lagerhuisdebat: 40% eens, 60% oneens
 • Stelling 5: Het LIB biedt kansen
  Stemming Lagerhuisdebat: 85% eens, 15% oneens
 • Stelling 6: Het College kan niet zonder Proeflokaal Haarlemmermeer
  Stemming Lagerhuisdebat: 95% eens, 5% oneens
 • Stelling 7: Kansen pakken is belangrijker dan een bestemmingsplan volgen
  Stemming Lagerhuisdebat: 50% eens, 50% oneens