Op 16 februari overhandigde Thomas Hendriksen, voorzitter Businesspark Nieuw-Vennep Zuid namens Haarlemmermeerse ondernemers een dringende oproep en advies aan Marja Ruigrok, wethouder Economische Zaken van de gemeente Haarlemmermeer.

Er is voldoende ruimte in de Haarlemmermeer voor wonen en werken, maar dan moet de gemeente bereid zijn om op een verantwoorde wijze de randen van de regelgeving op te zoeken en samen met ondernemers creatieve en innovatieve oplossingen te ontwikkelen en realiseren. “Toon als gemeente de wil en het lef om creatief en flexibel, maar gecontroleerd, om te gaan met bestaande regelgeving. Denk in oplossingen – functiemenging, stapelbouw, mix wonen en werken – niet in belemmeringen. Trek samen met ondernemers ten strijde om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan.”

Eind september 2021 diende een brede raadscoalitie de motie Ruimte voor Ruimte in, die het college opriep te onderzoeken hoe en waar ruimte met ruimte gemaakt kan worden. Op initiatief van Thomas Hendriksen hebben ondernemers in Haarlemmermeer die oproep ook ter harte genomen. In een aantal bijeenkomsten hebben ondernemers hun visie, ideeën en ervaring met elkaar gedeeld en zijn zij tot een advies en oproep aan het College van B&W gekomen. 

Een ‘ja, tenzij’-gemeente

Thomas Hendriksen: “Ondernemers in de Haarlemmermeer ervaren heel direct de grenzen aan de groei in de gemeente. Toch is er feitelijk voldoende ruimte voor groei. Er is ten eerste een enorme oppervlakte aan bebouwbare grond in de gemeente, die niet wordt gebruikt, vanwege bestemmingsplannen en bijvoorbeeld Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB). Daar is directe winst te boeken, met bouwtechnische oplossingen en meer logica in regelgeving. Ten tweede is er ruimte te winnen op bestaande bebouwde locaties, door onder meer functiemenging, meerlaags bouwen (werken én wonen) en op specifieke locaties in de hoogte te bouwen. Wij roepen de gemeente op om gebruik te maken van onze ervaring, ideeën en daadkracht en een ‘ja, tenzij’-gemeente te worden, in plaats van een ‘nee, tenzij’-gemeente.”

De ondernemers gaan er van uit dat de gemeente gebruikmaakt van de uitgestoken hand en hen betrekt bij de plannen om bestaande ruimte slimmer te benutten en nieuwe ruimte te creëren.

Wilt u de oproep en advies aan de gemeente ook ontvangen? Stuur dan een berichtje naar communicatie@nieuwvennepzuid.nl en wij sturen het u direct toe.