Parkbestuur

Businesspark Nieuw-Vennep Zuid (NVZ) heeft een verenigingsstructuur. De Vereniging Parkmanagement Businesspark NVZ bestaat uit leden en een bestuur.

We stellen het bestuur en de parkmanager graag aan u voor.

PARKBESTUUR

Businesspark Nieuw-Vennep Zuid (NVZ) heeft gekozen voor een verenigingsstructuur. De Vereniging Parkmanagement Businesspark NVZ bestaat uit leden, de eigenaren van grond en vastgoed op het businesspark, en het bestuur. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan. Dat wil zeggen dat de leden gezamenlijk op een democratische wijze besluiten nemen.

De Vereniging heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden en de bewoners bij het behoud van de ruimtelijke en functionele kwaliteit van het Businesspark.

Alle leden betalen een jaarlijkse bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal m2 grond in eigendom.

THOMAS A.M. HENDRIKSEN
voorzitter

“We zitten volop in het energietransitieproject DICE. Met dit project en de daarop volgende ontwikkelingen lopen we wat betreft energie en klimaat voorop.”

Lees meer

MARTIJN MACKENZIE
secretaris

“Als gezamenlijke ondernemers moeten we de slagkracht en creativiteit kunnen vinden om te kunnen blijven ondernemen. We moeten ons meer laten zien en horen. Daar draag ik graag aan bij.”

Lees meer

RONALD DREIJER
penningmeester

“Een van onze belangrijkste doelen is de hoogwaardige inrichting en uitstraling van het businesspark. Dat hebben we behaald en om dit te behouden, moeten we daar gezamenlijk hard aan blijven werken.”

Lees meer

ROB MIDDELKOOP
bestuurslid Veiligheid

“Ik ben nog steeds blij met ons park en trots op wat we met elkaar hebben neergezet. Het park wordt op een actieve en goede manier aangestuurd, zodat het in perfecte staat blijft. Veiligheid en beveiliging blijft ook belangrijk.”

Lees meer

EDWIN BEENTJES
bestuurslid

“Ik zet me graag in om de samenwerking van de verschillende ondernemersverenigingen en bedrijventerreinen te verbeteren. Daarnaast heb ik het onderhoud van het park als aandachtspunt.”

Lees meer

PETER BOKHORST
bestuurslid

“Ik loop al wat langer mee in deze omgeving en vind makkelijk de juiste mensen in de regio. De lijntjes zijn kort en dat is handig. Als ondernemers is het belangrijk dat we elkaar helpen en versterken.”

Lees meer

BERTRAM KROON
parkmanagement

“Het doel is uiteraard dat de kwaliteit van het businesspark steeds gewaarborgd blijft. Daarnaast vind ik het belangrijk om de leden en gebruikers meer bij het park te betrekken.”

Lees meer