Parkbestuur

Businesspark Nieuw-Vennep Zuid (NVZ) heeft een verenigingsstructuur. De Vereniging Parkmanagement Businesspark NVZ bestaat uit leden en een bestuur.

We stellen het bestuur en de parkmanager graag aan u voor.

PARKBESTUUR

Businesspark Nieuw-Vennep Zuid (NVZ) heeft gekozen voor een verenigingsstructuur. De Vereniging Parkmanagement Businesspark NVZ bestaat uit leden, de eigenaren van grond en vastgoed op het businesspark, en het bestuur. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan. Dat wil zeggen dat de leden gezamenlijk op een democratische wijze besluiten nemen.

De Vereniging heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden en de bewoners bij het behoud van de ruimtelijke en functionele kwaliteit van het Businesspark.

Alle leden betalen een jaarlijkse bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal m2 grond in eigendom.

THOMAS A.M. HENDRIKSEN
voorzitter

“We zitten volop in het energietransitieproject DICE. Met dit project en de daarop volgende ontwikkelingen lopen we wat betreft energie en klimaat voorop.”

Lees meer

HANS VERKERK
vice-voorzitter & secretaris

“We behoren als bedrijventerrein inmiddels bij de top van Nederland. Mijn ambitie is om als veilig, representatief, modern en actief bedrijventerrein bij die top te blijven behoren.”

Lees meer

RONALD DREIJER
penningmeester

“Een van onze belangrijkste doelen is de hoogwaardige inrichting en uitstraling van het businesspark. Dat hebben we behaald en om dit te behouden, moeten we daar gezamenlijk hard aan blijven werken.”

Lees meer

ROB MIDDELKOOP
bestuurslid Veiligheid

“Ik ben nog steeds blij met ons park en trots op wat we met elkaar hebben neergezet. Het park wordt op een actieve en goede manier aangestuurd, zodat het in perfecte staat blijft.”

Lees meer

PAUL BAKKER
bestuurslid Duurzaamheid

“Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp. Voor ondernemers, maar ook voor ons als bestuur. We zullen er iets mee moeten, als we onze bedrijvigheid toekomstbestendig willen maken.”

Lees meer

Roel Verhoeven
bestuurslid

“Er is zoveel expertise beschikbaar op ons businesspark. Als mensen iets van hun tijd en kennis inzetten voor het algemeen nut, kunnen we gezamenlijk mooie dingen bereiken.”

Lees meer

BERTRAM KROON
parkmanagement

“Het doel is uiteraard dat de kwaliteit van het businesspark steeds gewaarborgd blijft. Daarnaast vind ik het belangrijk om de leden en gebruikers meer bij het park te betrekken.”

Lees meer