Parkmanagement

Bij Parkmanagement worden het beheer en onderhoud van publiek en privaat terrein geregeld en worden gezamenlijke diensten geleverd aan de gebouweigenaren en de gebruikers.

Voor nadere inlichtingen m.b.t. Parkmanagement kunt u terecht bij:

Vereniging
Parkmanagement
Businesspark Nieuw-Vennep Zuid

T: 0252 823 022

E: parkmanagement@nieuwvennepzuid.nl