Parkbestuur

Businesspark Nieuw-Vennep Zuid (NVZ) heeft gekozen voor een verenigingsstructuur. De Vereniging Parkmanagement Businesspark NVZ bestaat uit leden en een bestuur. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan. Dat wil zeggen dat de leden gezamenlijk op een democratische besluiten nemen.

De Vereniging heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden bij het behoud van de ruimtelijke en functionele kwaliteit van het Businesspark.

Er moet er een jaarlijkse bijdrage betaald worden. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal m2 grond in eigendom.

Algemene Ledenvergadering

Een maal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgeschreven. Tijdens deze ALV , die in het najaar gehouden wordt , worden de financiele resultaten besproken,  legt het bestuur verantwoording af aan de leden en komen er onderwerpen aan de orde waarover de leden kunnen stemmen.

Het parkmanagement van Businesspark Nieuw-Vennep Zuid wordt uitgevoerd door Bertram Kroon. Het bestuur bestaat uit vijf personen. Het bestuur wordt gevormd door:

Thomas Hendriksen

Thomas Hendriksen is voorzitter van de Vereniging van Eigenaars. Hij gelooft in het ‘vermarkten’ van een businesspark als product en dat moet je met zijn allen doen

Rob Middelkoop

Rob Middelkoop is bestuurslid Veiligheid, een zeer belangrijk thema op het park. Tevens is zijn bedrijf D.J. Middelkoop één van de grootste gebruikers op het park.

Paul Bakker

Paul Bakker is bestuurslid Klimaat en Duurzaamheid. Hij staat in de regio bekend als een zeer ervaren ontwikkelaar van duurzaam vastgoed.

Hans Verkerk

Hans Verkerk is vicevoorzitter en secretaris binnen het bestuur. Zijn taak is o.a. het onderhouden van de relatie met de gemeente en de “legal stuff”.

Ronald Dreijer

Ronald Dreijer is penningmeester binnen het bestuur. Hij heeft zeer veel bestuurservaring, mede binnen de Dutch Meat Importers Association (DMIA), en is van oorsprong accountant.

Dit bestuur komt per kwartaal (eventueel meermalen) bijeen om allerlei zaken te bespreken m.b.t. Businesspark NVZ, zoals de voortgang van de realisatie NVZ, parkmanagement, financiën, etc.