Parkbestuur

Businesspark Nieuw-Vennep Zuid (NVZ) heeft gekozen voor een verenigingsstructuur. De Vereniging Parkmanagement Businesspark NVZ bestaat uit leden en een bestuur. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan. Dat wil zeggen dat de leden gezamenlijk op een democratische besluiten nemen.

De Vereniging heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden bij het behoud van de ruimtelijke en functionele kwaliteit van het Businesspark.

De eigenaren van grondpercelen op Businesspark NVZ zijn niet verplicht lid te worden van de Vereniging. Er moet er een jaarlijkse bijdrage betaald worden. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal m2 grond in eigendom.

Algemene Ledenvergadering

Een maal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgeschreven. Tijdens deze ALV , die in het najaar gehouden wordt , worden de financiele resultaten besproken,  legt het bestuur verantwoording af aan de leden en komen er onderwerpen aan de orde waarover de leden kunnen stemmen.

Het bestuur bestaat uit vijf personen. Het secretariaat van het bestuur wordt uitgevoerd door Parkmanagement Nieuw-Vennep Zuid. De vijf bestuursleden zijn:

V.l.n.r.: Ruud Koek, Paul Bakker, Thomas Hendriksen, Ronald Dreijer, Hans Verkerk.

Rechts: Rob Middelkoop (in de plaats gekomen van Ruud Koek).

Dit bestuur komt per kwartaal (eventueel meermalen) bijeen om allerlei zaken te bespreken m.b.t. Businesspark NVZ, zoals de voortgang van de realisatie NVZ, parkmanagement, financiën, etc.