Businesspark Nieuw-Vennep Zuid, De Pionier en Spoorzicht werken samen aan veiligheid

Businesspark Nieuw-Vennep Zuid, De Pionier en Spoorzicht slaan de handen ineen en richten de stichting Veilige Bedrijvenparken Haarlemmermeer (VBH) op. Op 1 mei jl. hebben de voorzitters van de bedrijvenparken een convenant ondertekend onder toeziend oog van Onno Hoes, burgemeester van gemeente Haarlemmermeer. Gezamenlijk gaan zij werken aan het verbeteren van de veiligheid op de verschillende bedrijvenparken. Het idee is twee jaar geleden ontstaan vanuit Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid (OVHZ). De burgemeester steunt het initiatief en benadrukt dat het belang van samenwerken en het delen van informatie in deze regio groot is.

Schaalwinst middels VBH

De bedrijvenparken in Nieuw-Vennep zijn zeer gewilde locaties: met Schiphol naast de deur en uitvalswegen naar alle grote steden in de Randstad, huisvesten Businesspark Nieuw-Vennep Zuid, De Pionier en Spoorzicht ruim 500 bedrijven. Het belang van beter overleg en aandacht voor afstemming van de aanpak van criminaliteit, overlast en vandalisme is groot. Er kan effectiever en efficiënter worden georganiseerd en met de oprichting van de stichting slaan de bedrijvenparken de handen ineen om dit te realiseren. Gedacht wordt aan schaalwinst op inzet van gebiedsbeveiliging en een gezamenlijk KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen).

Groot belang

Om de veiligheid van de bedrijvenparken zoveel mogelijk te vergroten, is het van cruciaal belang dat er eenduidige afspraken zijn met zowel politie als gemeente. Afspraken die ingaan op de monitoring van actuele cijfers en de beleidsopvolging van ontwikkelingen (op het gebied van criminaliteitspreventie en handhaving) op de betrokken bedrijvenparken die daarmee verband houden. Beter overleg en aandacht voor afstemming van de aanpak van criminaliteit, overlast en vandalisme kan zodoende effectiever en efficiënter worden georganiseerd. Het is niet ondenkbaar dat ook andere bedrijvenparken in de toekomst zullen aanhaken bij de stichting.

Het convenant is ondertekend op de locatie van CTS Group, waarna alle aanwezigen een kleine rondleiding kregen door het logistieke pand.

Foto’s: Corine Zijerveld